Styrelse

EIF Disc Golf rf styrelser genom tiden. Listan i kronologisk ordning.

Patrik Ekström, ordförande
Jan-Mikael Uusikylä, vice ordförande, sekreterare
Andreas Nyström, kassör

Thomas Österlund, ordinarie medlem
Juha Laukka, ordinarie medlem
Andreas Walls, ordinarie medlem
Robert Lindholm, suppleant

Patrik Ekström, ordförande
Jan-Mikael Uusikylä, vice ordförande, sekreterare
Andreas Nyström, kassör

Thomas Österlund, ordinarie medlem
Juha Laukka, ordinarie medlem
Robert Lindholm, suppleant

Jan-Mikael Uusikylä, ordförande
Susanna Virtanen, vice ordförande, sekreterare
Thomas Lind, kassör

Joni Pyykkönen, ordinarie medlem
Juha Laukka, ordinarie medlem
Thomas Österlund, suppleant

Jan-Mikael Uusikylä, ordförande
Susanna Virtanen, vice ordförande, sekreterare
Thomas Lind, kassör

Joni Pyykkönen, ordinarie medlem
Marcus Råberg, ordinarie medlem
Thomas Österlund, ordinarie medlem
Juha Laukka, suppleant

Jan-Mikael Uusikylä, ordförande
Susanna Virtanen, vice ordförande, sekreterare
Thomas Lind, kassör

Joni Pyykkönen, ordinarie medlem
Chris Lindholm, ordinarie medlem
Juha Laukka, ordinarie medlem
Henrik Lindholm, suppleant

Jan-Mikael Uusikylä, ordförande
Susanna Virtanen, vice ordförande, sekreterare
Thomas Lind, kassör

Joni Pyykkönen, ordinarie medlem
Chris Lindholm, ordinarie medlem
Juha Laukka, ordinarie medlem
Henrik Lindholm, suppleant

Jan-Mikael Uusikylä, ordförande
Susanna Virtanen, vice ordförande, sekreterare
Thomas Lind, kassör

Patrik Ekström, ordinarie medlem
Joni Pyykkönen, ordinarie medlem
Chris Lindholm, ordinarie medlem
Juha Laukka, ordinarie medlem
Henrik Lindholm, suppleant

Jan-Mikael Uusikylä, ordförande
Marcus Råberg, vice ordförande, kassör
Susanna Virtanen Sekreterare

Patrik Ekström Ordinarie medlem
Thomas Lind Ordinarie medlem
Joni Pyykkönen Ordinarie medlem
Henrik Lindholm Suppleant

Jan-Mikael Uusikylä, ordförande
Marcus Råberg, vice ordförande, kassör
Susanna Virtanen Sekreterare

Christian Barman Ordinarie medlem
Patrik Ekström Ordinarie medlem
Andreas Nyström Ordinarie medlem
Joni Pyykkönen Ordinarie medlem
Henrik Lindholm Suppleant

Jan-Mikael Uusikylä, ordförande
Marcus Råberg, vice ordförande, kassör
Susanna Virtanen Sekreterare

Christian Barman Ordinarie medlem
Patrik Ekström Ordinarie medlem
Andreas Nyström Ordinarie medlem
Joni Pyykkönen Ordinarie medlem
Henrik Lindholm Suppleant

Jan-Mikael Uusikylä, ordförande
Marcus Råberg, vice ordförande, kassör
Susanna Virtanen Sekreterare

Christian Barman Ordinarie medlem
Patrik Ekström Ordinarie medlem
Henrik Lindholm Ordinarie medlem
Kenneth Wiberg Suppleant

Jan-Mikael Uusikylä, ordförande
Marcus Råberg, vice ordförande, kassör
Henrik Lindholm Sekreterare

Christian Barman Ordinarie medlem
Patrik Ekström Ordinarie medlem
Susanna Virtanen Ordinarie medlem
Kenneth Wiberg Suppleant

Jan-Mikael Uusikylä, ordförande
Marcus Råberg, vice ordförande, kassör
Henrik Lindholm Sekreterare

Christian Barman Ordinarie medlem
Peter Englund Ordinarie medlem
Mikael Sundman Ordinarie medlem
Niklas Stenroos Ordinarie medlem
Susanna Virtanen Suppleant

Dennis Barman, ordförande
Marcus Råberg, vice ordförande
Jan-Mikael Uusikylä Sekreterare, kassör och webmaster

Christian Barman Ordinarie medlem
Peter Englund Ordinarie medlem
Mikael Sundman Ordinarie medlem
Henrik Lindholm Ordinarie medlem
Roger Lindqvist Suppleant
Niklas Stenroos Suppleant
Markus Lindewald Suppleant

Dennis Barman, ordförande
Ari Österlund, vice ordförande
Jan-Mikael Uusikylä Sekreterare
Annika Forsström Kassör

Marcus Råberg Ordinarie medlem
Christian Barman Ordinarie medlem
Mikael Sundman Ordinarie medlem
Peter Englund Ordinarie medlem
Roger Lindqvist Suppleant
Kenneth Wiberg Suppleant

Dennis Barman, ordförande
Ari Österlund, vice ordförande
Jan-Mikael Uusikylä Sekreterare, kassör

Niklas Stenroos Ordinarie medlem
Mikael Sundman Ordinarie medlem
Peter Englund Ordinarie medlem
Marcus Råberg Ordinarie medlem
Daniel Eriksson Ordinarie medlem
William Barman Ordinarie medlem
Roger Lindqvist Ordinarie medlem
Patrik Ekström Suppleant
Kenneth Wiberg Suppleant

Dennis Barman, ordförande
Johan Sundström, vice ordförande
Marcus Råberg Sekreterare
Niklas Stenroos Kassör

Roger Lindqvist Ordinarie medlem
William Barman Ordinarie medlem
Ari Österlund Ordinarie medlem
Daniel Eriksson Ordinarie medlem
Peter Englund Suppleant
Mikael Sundman Suppleant

Dennis Barman, ordförande
Johan Sundström, vice ordförande
Daniel Eriksson Sekreterare
Marcus Råberg Kassör

Roger Lindqvist Ordinarie medlem
William Barman Ordinarie medlem
Henrik Forsstén Ordinarie medlem
Ari Österlund Ordinarie medlem
Arvid Lönnberg Ordinarie medlem
Henrik Lindholm Suppleant
Christian Barman Suppleant

Dennis Barman, ordförande
Johan Sundström, vice ordförande
Daniel Eriksson Sekreterare

Peter Nordlund Ordinarie medlem
Roger Lindqvist Ordinarie medlem
William Barman Ordinarie medlem
Thomas Randström Ordinarie medlem
Henrik Lindholm Suppleant
Arvid Lönnberg Suppleant
Henrik Forsstén Suppleant

Dennis Barman, ordförande
Johan Sundström, vice ordförande
Peter Nordlund Kassör

Thomas Henriksson Ordinarie medlem
Roger Lindqvist Ordinarie medlem
Benjamin Ekström Ordinarie medlem
William Barman Ordinarie medlem
Henrik Lindholm Suppleant
Christian Barman Suppleant

Dennis Barman, ordförande, kassör
Johan Sundström Ordinarie medlem och webmaster

Thomas Henriksson Ordinarie medlem
Stefan Norrgård Ordinarie medlem
Christian Barman Suppleant