Forehand

Forehand är en kastteknik inom disc golf där disken släpps med handflatan i riktning mot målet. Denna kastteknik kallas också ”sidearm”, eftersom armen hålls ut åt sidan under kastet.

För att utföra ett forehand-kast börjar spelaren med att greppa disken med kasthanden på utsidan av kanten, med fingrarna och tummen spridda åt olika håll. Den icke-kastande handen kan användas för att stödja disken och ge extra stabilitet under kaströrelsen. Spelaren drar sedan disken över kroppen, böjer armbågen och vrider handleden för att generera kraft och spinn på disken. Kastet avslutas genom att disken släpps med handflatan framåt och genom att följa genom med kastarmen.

Forehand-kast kan vara effektiva för olika situationer inom disc golf. De används ofta för kortare kast där precision är viktig, eftersom de kan ge en mer kontrollerad frisättning än backhand-kast. Forehand-kast kan också vara användbara för att navigera runt hinder som träd eller för att kasta runt hörn, eftersom disken tenderar att flyga på en rakare bana än backhand-kast.

Men, forehand-kast kan vara svårare för vissa spelare att utföra eftersom de kräver en annan kastteknik och kan placera extra belastning på handleden och armbågen. Med träning och rätt teknik kan dock forehand-kast vara en värdefull verktyg i en disc golf-spelares repertoar.